Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie:

  • Księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego - bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do bilansu
  • Co miesięczne przygotowanie sprawozdań finansowych z działalności spółki, bilansu i rachunku zysków i strat