Biuro biegłego rewidenta

Barbara Leśniewska

Jesteśmy doświadczoną firmą, działającą na rynku od roku 1997. Nasi klienci od dawna darzą nas zaufaniem, które wypracowaliśmy sobie sumiennością, dokładnością i rzetelnym podejściem do obowiązków. Do naszych klientów należą firmy działające w różnych sektorach gospodarki.

Barbara Leśniewska - właściciel firmy. Jest biegłym rewidentem posiadającym wpis do rejestru biegłych rewidentów nr 10455.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu firm z udziałem kapitału zagranicznego. W kontaktach z klientami nie mamy barier językowych.

Firma Leśniewska Tax ma uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, (nr wpisu 3005), nadane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Nasz zespół składa się z dyplomowanych pracowników, posiadająch najwyższe kwalfikacje w dziedzinie rachunkowości i doradztwa finansowego.

Jesteśmy licencjonowaną firmą świadczącą kompleksową obsługę finansowo-księgową, biorącą pełną odpowiedzialność finansową za sporządzone przez nas sprawozdania finansowe.


Zapraszamy do współpracy.