Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna firm, w tym analiza wskaźników płynności finansowej oraz rentowności.